Последно от форума


Designed by:
SiteGround web hosting Inlife Thrill

ИН и ЯН ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Veneta   
Четвъртък, 28 Януари 2010 20:29

 


 

 


Ин и Ян, това не са някакви китайски имена. Нито са кoмерсиалните китайски дрънкулки. Вникнете в истинския вселенски смисъл на тези термини, за да разберете още по-ясно света, в който живеем. Почувствайте се участници в кръговрата на живота – този уникален и в същото време всеобщ процес на развитие и съвършенство, почувствайте се като част от един енергиен поток и усетете неговата невероятна сложност и едновременно с това простота.

Ин и Ян са противоположните начала, намиращи се в едно цяло, което показва на първо място тяхното единство и зависимост едно от друго, на второ – непрекъснатото движение от едно състояние към противоположното, запазвайки своите качества. За да бъдат едно уравновесено цяло, те взаимно се допълват и потискат.

Ин и Ян се изобразяват най-често чрез черно-бял кръг, разделен с линия, приличаща на вълна /синусоида или спирала/ с кръгчета във всяка половина, противоположни по цвят на тази половина на кръга, в която се намират.

Символът на Ин и Ян – Тай дзи (буквално "велика хоризонтална греда на покрив") или Велик предел е китайски космологичен термин за Великото максимално, най-последно, най-крайно, най-далечно и т.н. състояние на недиференциран абсолют и безкрайна възможност в контраст на безкрайността.

По едно от преданията символът е измислен от легендарния владетел Фу Си преди 7 000 години и отразява основните идеи от „Книгата на промените”. А „Книгата на промените“ е един от най-древните религиозни, философски и научни трактати, който е достигнал до нас от Китай. Той описва как се е развила нашата Вселена и през какви стадии на развитие преминава. Тази книга показва, че всичко в този свят се развива по едни и същи закони и че всичко в природата е взаимосвързано: атоми, молекули, планетите с техните обитатели, звездните системи, галактиките – това не са отделни части, независими една от друга, а равноправни участници от един голям процес, наречен Живот.

Енергията, Ци, като обединяваща цялостност за Вселената, се проявява във форми, които преминават една в друга, от Ин в Ян, от Ян в Ин, противоположни вътре в себе си като състояния, но по същност звена от една верига на проявите на нещата във Вселената. Едно и също нещо ту в Ин състояние, ту в Ян, във всеки момент носи и другото в себе си. Затова не е възможна борба между Ин и Ян, защото едното присъства в другото, едното следва другото, както деня следва нощта. Тай дзи отразява Вселената като едно цяло и позволява да се разглеждат в единство всички предмети, явления, процеси, закони и тяхното развитие и т.н. Достигайки до своята крайност, Ин се преражда в Ян, или Ян в Ин. Когато единият елемент не преобладава над другия, а протича само тяхното хармонично преобразуване, съществува равновесно състояние на нещата. Това говори не за бездействие, а за хармония.

Симетрията вътре в кръга осигурява равновесието на нещата в природата, здравето в човешкото тяло като добър баланс на всички системи и органи. В следствие на това човешкия организъм се нарича „едно семейство”. Универсалността на закона позволява да се разглеждат според Ин и Ян всички органи и системи и техните функции при човека.

Всъщност равновесието на Ин и Ян може да бъде обяснено и чрез Предела и Безпределното. Великият предел започва да се движи и се поражда Ян. Движението стига до предела и настъпва покой. От покоя се ражда Ин. Покоят стига до предела и отново настъпва движение. Така ту покой, ту движение се явяват корени един за друг или Великият предел се корени в Безпределното.

Авторът Чжоу Дуньи смята, че това е иситинското съкровище на китайската култура и в течение на 30 години се занимава с тайдзицюан, размишлява над знака на Великия предел и всеки път се убеждава, че процесът на неговото разбиране може да продължава вечно. Смятам, че е уместно и задължително да поместя част от неговите размишения, отнасящи се до 9-те особености на знака на Великия предел.

1. Вътрешното единство, цялостното обективно възприятие на света – това е едно от основните свойства на китайската традиционна философия. Знакът на Великия предел се явява потвърждение на това – той представлява цялостен модел на света. Той дава възможност за възприемане на света в неразчленено единство, обединява всички явления и в същото време позволява да се види мястото на всяко явление в общата система. Той може да се използва както за анализ на законите на целия свят, така и за изучение на законите на отделни предмети и явления.

2. Формулата на кръга Ин и Ян не е плосък кръг, а обемна сфера. В тайцзицюан всичко трябва да бъде кръгло, без вдлъбнатини и без издатини. Вътре енергията Ци трябва да кипи, а отвън да образува сфера – плътна топка. Това е и идеята на Фън-шуй – човешкото същество да бъде превърнато в такъв вид сфера в енергиен смисъл.

3. Симетрията на Ин и Ян - двата символа се противопоставят един на друг и се уравновесяват един друг. Животът – това е взаимодействие на противоположностите. Няма движение без покой и обратното. Дао – това е едно ин и едно ян. Симетрията и хармонията – това са едни от основните закони на мирозданието и едни от основните принципи на фън-шуй.

4. Взаимопораждане на Ин и Ян – в черната половина на кръга има бяла точка, а в бялата – черна. Принципът на тази взаимовръзка е намерил отражение в много области на китайската култура. Например естетиката от древни времена учи, че твърдостта на Ян трябва да се уравновесява с мекотата на Ин, че те трябва да се пораждат един друг.

5. Увеличаване и намаляване на Ин и Ян. Тази пета особеност се явява взаимното избутване на Ин и Ян – постепенното увеличаване на обема на Ин води до постепенното намаляване на обема на Ян и обратното.

6. Движение на Ин и Ян по спирала – в самия символ има заложена S-образна конфигурация на Ин и Ян. Това отново говори за плавността, която е нужна, за да има хармония. Този принцип също е залегнал в основите на фън-шуй – преходът от дисбаланс към хармония, от бързо към бавно да става плавно, като по спирала.

7. Действие от противоположното. Още Лао-Дзъ е казал „Ако искаш да отслабиш – укрепи, ако искаш да затвориш – отвори, ако искаш да вземеш - дай” – т.е., когато нещо достига до предела на своето развитие, то се превръща в своя противоположност.

8. Единството на действието на центробежните сили – изображение на това прилича знака Ин и Ян – главите на „рибите” на Ин и Ян са устремени към центъра на кръга, а опашките – от центъра. Като резултат от взаимодействието на тези сили произлиза въртене.

9. Напълненост на Ин и Ян – хармоничното и тясно съединение на символите на Ин и Ян. Това е записано и в „Книгата на промените” – „Всичко в света се ражда от съединението на Ин и Ян. Ако те не взаимодействат и се раздалечават, настъпва смърт.”


Китайските философи считат този символ за основен ключ към отварянето на тайните на Вселената; медиците го определят като „схема на човешкия организъм”; трениращите Цигун – „схема за създаване на вътрешното хапче”; художниците виждат в него всички скрити тайни на живописта. На пръв поглед знакът е много прост, но всъщност в него е заложен огоромен смисъл. Само няколко линии и фигури, само два цвята, но в тях са отразени всички закони на света. Това е много обемен и сложен символ, това е ключът към познанието на още много неразкрити закони на живота.

 

 

Деница Петкова

Фън Шуй консултант

 

 

Последно променен на Петък, 26 Февруари 2010 05:19
 
33 гласа

0 коментара

Добавете коментар

Количка

Количката Ви е празна.

Нови продукти

Магьоска
Магьоска
15.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"с разширение
Енергизиран знак
11.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"
Енергизиран знак
11.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
14.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
27.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
23.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

google реклами