Последно от форума


Designed by:
SiteGround web hosting Inlife Thrill

Тайкуон-До ПДФ Печат Е-мейл
Написано от dobba   
Сряда, 25 Ноември 2009 07:32

„Тайкуон-До е наш народен  спорт,това е бойното изкувство на Корея.То ще Ви научи не само да се защитавате и да нападате противника,но и да намерите в своето тяло и душа скритите резерви,да ги доразвиете и да се избавите от психическите и физическите недъзи на модерната цивилизация.Това бойно изкувство се учи,за да можете от позицията на силата да застанете на страната на справедливостта,морала и истината,на страната на слабите и подтиснатите,винаги когато е необходимо.
Вашите ръце и крака не са само части на Вашето тяло,а и на Вашата душа.Никога не трябва да злоупотребявате с изкувството на Вашите мишци и нозе против душата,против различните принадлежности и възгледи.Тренирайте Тайкуон-До затова,за да намерите хармонията на тялото и душата,за да постъпвате винаги според принципите и философията на това изкувство и със своето поведение никога да не хвърлите дори и намек за сянка върху името на възвишеното послание за мир и справедливост,върху корейското бойно изкувство Тайкуон-До.”


Хоанг Хо Йонг

Черен пояс
Международен инструктор

 

 
ТАЙКУОН-ДО (TAEKWON- DO)

Бойното изкувство Тайкуон-До в пълния си вид се появява през 1955г.Негов откривател е генерал Чои Хонг Хи-кореец,който много искал Корея да има свое собствено бойно изкувство ,най-малкото равностойно на япоснското карате.По това време Корея била няколко десeтки години под японска окупация.
Чои Хонг Хи първоначално се занимавал с древното корейско бойно изкувство Тай-куон(Те-кион),а през 1938 год. станал  и майстор по карате-носител на черен пояс.Затова,че повел народа си срещу японските окупатори,бил вкаран в японски военен затвор,от където излиза през 1945г.Веднага постъпил в корейската армия и продължил с обучението и изследването  на бойните традиции,като преработил голяма част от техните бойните правила,практиките и теориите,упражнявани до момента.
През 1955г. Основал модерното бойно изкувство Тайкуон-До-съвременна техника за самоотбрана  и нападение с няколко хиляди движения и техники.
Самият генерал твърди,че в света няма  друго бойно изкувство,което има така пречистена,сложна и ефективна техника като Тайкуон-До.Но и добавя,че не трябва да се злоупотребява с нито едно от предимствата й!
Тайкуон-До учи практикуващите на дисциплина и равновесие,увеличава неимоверно подвижността на ставите и владеенето на цялото тяло.Тайкуон-До съдържа много от чистата източна философия и мъдрост,като довежда до физическа и духовна хармония.
Основни принципи:
1.Чрез развитието на чистата мисъл и силно тяло получаваме самоувереност,която е необходима да можем на всяка цена да бъдем на страната на справедливостта.
2.С хората ни свързва всеобщо братство,без значение за раса,народност,идеология или религиозна принадлежност.
3.Ще се посветим на изграждане на мирна човешка общност,в която преобладава морал,справедливост и човешко доверие.
Клетвата на Таекуон-До:
Подобно на повечето азиатски бойни изкувства,и в Тайкуон-До важи строг вътрешен режим на поведение,ред и дисциплина.Всички принципи,които трябва да се спазват от трениращите,водят към задълбочаване на човешката взаимност,приятелство и жертвоготовност,премахват всички елементи на егоизъм и злонамереност.
Учениците по Тайкуон-До се обвързват с клетва,с която се изразява цялата морална същност на учението.Тя е изградена на следните принципи:

 • взаимно уважение един към друг
 • да се подкрепя справедливостта и човещината
 • да се почитат по-старите хора и учениците с по-висока степен на техническото съвършенство
 • да се спазват правилата за обществено поведение
 • да се цени собствеността на другите
 • да се действа винаги прилично и честно
 • да не се дават или приемат каквито и да са подаръци,ако съществува и най-малкото съмнение за техния произход
 • блудството и клеветата са пороци и са забранени.

Клетвата на Тайкуон-До:
'Верен на идеите и моралните принципи на Тайкуон-До,винаги ще бъда на страната на справедливостта и закона,ще уважавам по-възрастните и болните и според собствените си възможности ще им помагам.Никога не ще злоупотребявам с бойното изкувство Тайкуон-До за постигане на низки и неморални цели'.

Много важно е да се отбележи,че практикувашите се обвързват с тази клетва не само,докато траят техните тренировки,а би следвало да я спазват и в своя всекидневен живот.
Преди да започне тренировката:
Всеки спорт има своя специфична среда за тренировки.Бойното изкувство Тайкуон-До има това предимство,че за своите упражения изисква единствено свободно пространство.Най-подходящото място,чиито параметри отговарят напълно на основните изисквания на Тайкуон-До у нас,са физкултурните салони и зали.Това,разбира се,не изключва възможността за упражнение навън,точно обратното.В Корея упражняването под открито небе е твърде ценено и практикувано,тъй като природните препятствия изискват пълно съсредоточаване и развитие не само на физическите възможности на индивида,но предполагат и душевно укрепване.Упражненията навън спомагат да се забравят всекидневните грижи и изпълват хората с чувството за абсолютно отпускане.
Във физкултурните салони учениците по Тайкуон-До трябва да се държат така,че със      своето поведение да не поценяват пространството,което им служи за развитие и  усъвършенстване на тяхното тяло и дух.
Основа на поведение на трениращия във физкултурен салон е:

 • забрана за пиене,пушене и консумиране на храна
 • забрана за викане-ученикът не трябва  дори да говори,ако няма за това достатъчно основание
 • по време на тренировка,ученикът няма право да напуска салона,без разрешение на тренъора
 • влизането с обувки в салона е забранено,тренира се на босо
 • грижи за обзавеждане на тренировъчния салон.

Както се вижда,ученикът по Тайкуон-До трябва да има особено отношение на уважение към мястото за тренировка.Подобно отношение би трябвало да има и към други,на пръв поглед естествени и нелични неща и предмети.
Твърде важна глава за поведението на учениците по Тайкуон-До,е тяхното отношение към тренъора.Всеки ученик е длъжен да го уважава,да бъде послушен,без разбира се,да се чувства унизен,да се държи на прилична дистанция.Напълно естествено е,че с треньора ще разговаряме по-различно,отколкото с приятел от училище или от службата.Проявяваме уважението си към него чрез поздрава на Тайкуон-До,и то винаги,когато е необходимо да разговаряме с него,или когато ни повика при себе си.Към основните принципи на поведение влиза и това,че когато по време на тренировката е необходимо да си нагласим 'dobok’(чете се „тобок”-тренировъчен костюм),обръщаме се на деветдесет градуса наляво.Никога,когато си оправяме костюма,не трябва да сме с лице към тренъора.
Условие за самоусъвършенстването е преди всичко Вашето собствено усърдие,търпение и решителност да превъзмогнете сам себе си.Основателя на Тайкуон-До,генерал Чои Хонг Хи,в своята „Енциклопедия на Тайкуон-До”казва,че истинския ученик на това бойно изкувство би трябвало да притежава неукротим дух.Би трябвало да бъде решителен и скормен,да не се бои от никакви препятствия и болки.Всичко трябва да се преодолее,да не се отстъпва и така ще победите сам себе си.Генерал Чои Хонг Хи  отдава голямо значение преди всичко на несломимоста,търпеливостта и неукротимостта на душата на всеки истински тайкуондист.
Учениците на Тайкуон-До би трябвало винаги да държат на своята дума и на дадената клетва,със своите действия и държание би трябвало да се чувстват горди от себе си и да могат винаги без срам да гледат в очите своя тренъор-учител.
Чувствителните места на човешкото тяло

 

Ако искаме да се посветим на тренирането на Тайкуно-До ,трябва добре да знаем и чувствителните  точки на човешкото тяло,означавани по корейски с думата ‚kupso’,за да не стане така,че поради невежество да навредим на партнъора си или сами на себе си.
Като чувствителни места  според Тайкуон-До се дефинират тези места на човешкото тяло,които са лесно нараними и болезнени.Някои от тези части на тялото  са толкова чувствителни ,че тяхното точно улучване би могло да причини или смърт ,или трайно увреждане на здравето.Затова тези места избягваме и даже при леки тренировки там не нанасяме опасни удари ,които биха могли да причинят нараняване.Разбира се това не важи в миговете на опасност за живота,макар че дори и в такива моменти за предпочитане е да изберем такава отбранителна акция ,която не би довела до тотално унищожение на противника.
Тук няма да цитираме всички чувствителни точки ,които биха могли да бъдат мишена за нападателя,а ще споменем само най-важните.
На главата има много места,които трябва да пазим на всяка цена.Преди всичко това са очите,слепоочията ,темето на главата ,както и носа,челюстта и ушите.Не трябва да забравяме и особено чувствителната  шия (преди всичко в областта на гръкляна).
В областта на гърдите потенциално най-застрашени са сърцето,слънчевия възел(плексус),белите дробове и бронхите;в областта на корема-черния дроб ,далакът,бъбреците;подкоремните слабини и половите органи;колената и Ахилесовите сухожилия.За по-добра ориентация и представа ,чувствителните точки на човешкото тяло са изобразени графично на схемата.

Степени на техническа зрялост
За различаване на техническата похватност на отделните ученици на Тайкуо-До се използва система от цветни пояси,при което за всеки един пояс-степен-се полагат изпити за техническа зрялост под наблюдението на международе инструктор.Как се подреждат един след друг тези степени?
Основните степени(kup)се нареждат,както следва:

 • 10 степен –бял пояс
 • 9 степен  - бяло-жълт пояс
 • 8 степен – жълт пояс
 • 7 степен – жълто-зелен пояс
 • 6 степен – зелен пояс
 • 5 степен – зелено-син пояс
 • 4 степен – син пояс
 • 3 степен – синьо-червен пояс
 • 2 степен – червен пояс
 • 1 степен – червено-черен пояс

 

По нататък следват т.нар. майсторски степени-„dan”:
1.-9. dan черен пояс

Носителите на 4-ти dan стават международни треньори с право да тренират Тайкуон-До,навсякъде по света.Същевременно се квалифицират като международни съдии.С придобиването на титлата „international instructor”,обаче ,майсторът по Тайкуон-До  няма право да участва в турнири,световни шампионати и т.н(може да участва само като съдия).
Поздравът на Тайкуон-До:
Всяка тренировка започва и завършва с поздрав.Чрез него се изтъква уважението към тренъора.Поздравът е в основата на всичко,затова трябва безусловно да се овладее.Най-тежкият сегмент при този акт е правилната поза..
Стои се изправен,петите са плътно едни до други,върховете на ходилата отстоят на юмрук разтояние. Главата е изправена,гледа се в очите този,когото се поздравява.Ръцете се държат леко присвити,лактите са прибрани към тялото на височината на кръста.
Самият поздрав се състои в лек поклон напред,без да се откъсва поглед от поздравявания(напр.треньор или партньор)и изричането на думата „TAEKWON”-чете се „тайкуон”.След изговаряне на поздрава,се връщаме в изходно положение.
Горепосочения поздрав се отнася за редовите ученици,малко по-различна позиция има ръководителя на тренировката,който води занятието(обикновено ученик с по-висока техническа степен).Специфичното на неговият поздрав е това,че поздравява майстор-треньора от името на цялата група с думите” sabomnike kyonge„(т.е. майсторе,бъдете здрав),а останалите се включват със своето”тайкуон”.Актът на поздрав не е сложен ,но въпреки това по-добре го научете още на първата тренировка,отколкото след като преминете напред в материята.
Поздравът Тайкуон-До не служи само за приветствие към хората,но и за поздрав към тренировъчната среда и околност,където се упражнява.Единствената разлика в това,че например физкултурния салон се поздравява само с лек поклон без думи,и то при влизане и излизане от него.Това е по своята същност проява на уважение към мястото,което позволява упражняването на корейското бойно изкувство Тайкуон-До.
Загряване и основни пози
Както при всеки спорт или бойно изкувство и при Тайкуон-До загряването е незаменимо средство.Подценяването му може да доведе до неприятни последици в резултат на нераздвижените и незагряти мускули и сухожилия.Помага за раздвижване на схванатото тяло,отпускане на ставите,за възвръщане на естествената подвижност и гъвкавост.В много случаи това е дълга,а понякога и болезнена работа,но винаги има положителен ефект.Загрявката на Тайкуон-До е подходяща и за тези ,които никога няма да се занимават с това бойно изкувство.Е,да си сложим ръка на сърцето колко от нас могат да докоснат земята с ръка,без да свият колене?
Загряването при Тайкуон-До се състои от много елементи,които са логически свързани,а вниманието се концентрира върху всички части на човешкото тяло.Поговорката „всичко с мярка” важи и тук,затова внимателно трябва да се прецени,какво може да се прецени ,какво може да се понесе и издържи организмът,за да не се стигне до стадия „инвалид завинаги”.Затова не се препоръчва упражняването на по-взискателните елементи например рано сутрин след ставане ,по-добре е да се почака,докато организмът се раздвижи след съня и ставите се пригодят към „дневния” си режим.
Разбира се,най-голям ефект това загряване ще има в случай на интензивно упражняване,при редовни тренировки,отколкото само от време на време или наведнъж по много.Ако искате да бъдете доволни от себе си,трябва да се упражнявате отговорно ,с чувство,съобразявайки се със собствените си възможности.Абсолютно погрешно е да се иска бързо постигане на някакви резултати.Излишното бързане може да има като последици разкъсани мускули и сухожилия,възпаление на крайниците и др.Затова и тук важи правилото,че „бързо понякога означава бавно”
Така,че винаги когато не сте сигурни или пък на съвестта Ви тежи  някакво скъсано сухожилие,споменете си златния принцип на всеки истински тайкуондист-търпението.Изтрайте,резултатите ще дойдат сами!


В материала са използвани извадки от книгата ‚TAEWON-DO –Корейското бойно изкувство’

Последно променен на Петък, 22 Януари 2010 19:05
 
21 гласа

0 коментара

Добавете коментар

Количка

Количката Ви е празна.

Нови продукти

Магьоска
Магьоска
15.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"с разширение
Енергизиран знак
11.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"
Енергизиран знак
11.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
14.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
27.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
23.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

google реклами